Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.2.1.02.0001 – Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka – AIRQ

PT1 – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
PT2 – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
KORISNIK:
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  125.123.500,00 HRK
UKUPNA DODJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA: 106.354.975,00 HRK

SVRHA PROJEKTA: unapređenje sustava upravljanja i praćenja kvalitete zraka kako bi se postigla učinkovita kontrola i upravljanje kvalitetom zraka u urbanim sredinama, zonama i aglomeracijama. Namjera je pružiti potporu implementaciji zakonodavnog okvira u području zaštite kvalitete zraka i okoliša (Direktiva 2008/50 EZ, Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14)) uključujući razvoj održivih integriranih strategija i projekata koji stvaraju preduvjete za adekvatnu ocjenu, planiranje i provođenje odgovarajućih mjera radi provođenja kontrole kvalitete zraka mjerenjem relevantnih parametara kako bi se poboljšao program za nadzor klimatskih onečišćujućih tvari kratkog vijeka (SLCF-short lived climate forcers) i uvele klimatski osjetljive mjere protiv onečišćenja zraka.