Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.4.1.03 Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok – PROJEKT RVS ZAGREB ISTOK

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. vodnokomunalni sektor je zastupljen kroz specifične ciljeve 6ii1 – poboljšanje javnih vodoopskrbnih sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti sustava za vodu za piće i 6ii2 – razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sa ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda. Za dostizanje navedenih ciljeva, Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 1,05 milijarde eura iz Kohezijskog fonda.

Projekt RVS Zagreb Istok sufinancira se sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, a provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Korisnik projekta: VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

 

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 883.885.327 HRK

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 707.108.262 HRK

Bespovratna EU sredstva: 483.953.845 HRK (68,44% prihvatljivih troškova)

 

Osnovni elementi projekta:

 • Izgradnja 316.222 m novih vodoopskrbnih cjevovoda, 15 crpnih stanica/hidrostanica, 5 vodotornjeva te 8. 934 novih kućnih priključaka
 • Rekonstrukcija 108.152 m vodoopskrbnih cjevovoda i 1 crpne stanice
 • Izgradnja vodocrpilišta Kosnica (450 l/s)
 • Izgradnja nadzorno upravljačkog sustava
 • Nabava opreme (2 autocisterne 7000 lit. sa ugrađenom pumpom, 2 bagera-utovarivača (kombinirka kao JCB4CX), 3 mini bagera sa prikolicom, 3 kamiona kiper 7,5 tona sa kranskom dizalicom, 4 samousisne motorne pumpe za vodu 1600 lit/min i laboratorijska oprema za analizu vode)
 • Usluge nadzora projekta, vođenja projekta i promidžbe projekta

 

Ciljevi projekta:

 • Smanjenje vodnih gubitaka na regionalnom sustavu u prosjeku s 29,2% na ukupno 18,5%
 • Povećanje broja stanovnika koji imaju pristup javnom sustavu vodoopskrbe za 29.183 stanovnika
 • Povećanje priključenosti stanovništva na javni sustav vodoopskrbe sa postojećih 63,5% na 90,75% do 2023. godine
 • povećanje operativnog djelovanja i učinkovitosti pružatelja vodnih usluga sustava ulaganjem u opremu za mjerenje i kontrolu u javnim sustavima vodoopskrbe.

Projekt RVS Zagreb Istok provest će se kroz 12 ugovora:

  • Ugovor o radovima – vodocrpilište Kosnica
  • Ugovor o radovima – radovi na osnovnom dobavnom sustavu
  • Ugovor o radovima – vodoopskrbni sustav Dugo Selo
  • Ugovor o radovima – vodoopskrbni sustav Vrbovec
  • Ugovor o radovima – vodoopskrbni sustav Ivanić Grad
  • Ugovor o radovima – vodoopskrbni sustav Zelina
  • Ugovor o radovima – nadzorno upravljački sustav
  • Ugovor o nabavi opreme
  • Ugovor o uslugama za nadzor radova
  • Ugovor o uslugama upravljanja projektom
  • Ugovor o uslugama promidžbe i vidljivosti projekta
  • Prihvatljivi troškovi nastali pripremom projekta

 

 

Razdoblje provedbe projekta: 2018. – 2023.