Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.4.2.08 – Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara – FAZA II

Projekt u Vukovaru sufinanciran je sredstvima strukturnih fondova, a provodi se u 2 faze koje su jasno odijeljene fizički i financijski – prva faza u okviru Operativnog programa Zaštita okoliša 2007. – 2013., a druga faza u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Projekt Vukovar odobren je Odlukom Komisije 22. travnja 2015. godine. Nacionalna Odluka o financiranju donesena je 23. svibnja 2014. godine od strane Ministarstva poljoprivrede (sadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike).

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 28. listopada 2014. godine između Ministarstva poljoprivrede(sadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), Hrvatskih voda i Vodovoda grada Vukovara d.o.o., a Ugovor o sufinanciranju 28. listopada 2014. godine između Ministarstva poljoprivrede (sadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), Hrvatskih voda, Vodovoda grada Vukovara d.o.o., grada Vukovara i općina Borovo, Bogdanovci i Trpinja.

 

Korisnik projekta je javni isporučitelj vodnih usluga Vodovod grada Vukovara d.o.o.

 

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) – 458.222.516 HRK

Prihvatljivi troškovi – 366.738.013 HRK

                                            258.977.255 HRK – bespovratna sredstva iz strukturnih fondova (70,62% prihvatljivih troškova)

 

S obzirom da je Operativni program zaštite okoliša 2007. – 2013. završio, projekt Vukovar koji je odobren u okviru navedenog programa, biti će završen kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Procedura uključuje sljedeće:

Faza I

23.5.2017. donesena je Odluka Komisije o izmjeni Odluke Komisije čime je odobren financijski doprinos iz Kohezijskog Fonda za projekt Vukovar. 24. svibnja 2017. godine je donesena nacionalna Odluka o izmjenama Odluke o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Poboljšanje vodno‐komunalne infrastrukture grada Vukovara“-FAZA 1.

Ukupna vrijednost (s PDV-om) – 65.742.140 HRK

Prihvatljivi troškovi – 52.593.712 HRK

                                            37.139.792 HRK – bespovratna sredstva iz strukturnih fondova (Operativni program zaštite okoliša 2007. – 2013.)

 

Faza II

21. lipnja 2017. godine donesena je Odluka o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Poboljšanje vodno‐komunalne infrastrukture grada Vukovara“ – FAZA 2.

Ukupna vrijednost (s PDV-om)- 392.680.376 HRK

Prihvatljivi troškovi – 314.144.301 HRK

                                           221.837.433 HRK –bespovratna sredstva iz strukturnih fondova(Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.)

 

Predmet projekta:

 • poboljšanje sustava vodoopskrbe što obuhvaća izgradnju 7 km spojnih cjevovoda za naselja Vera i Pačetin te rekonstrukciju 21 km vodoopskrbne mreže grada Vukovara; izgradnja vodospreme kapaciteta 3.000 m³
 • poboljšanje sustava odvodnje otpadnih voda obuhvaća izgradnju 18 crpnih stanica i 66,6 km novog sustava odvodnje za naselja Lipovača (4,2 km), Bogdanovci (9,8 km) i Borovo (42,8 km) te proširenje 9,8 km i rekonstrukcija 28 km mreže odvodnje s pratećom infrastrukturom u gradu Vukovaru
 • izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja i kapaciteta 42.100 ES

 

Ciljevi projekta:

 • osiguranje dostatne količine kvalitetne vode za piće za 952 novo priključena stanovnika u naseljima Vera i Pačetin te poboljšanje sustava vodoopskrbe u gradu Vukovaru što će imati indirektan efekt na ukupno 42.376 priključenih stanovnika u 2018. godini na Vukovarskom distribucijskom području
 • proširenje javnog sustava odvodnje otpadnih voda i priključenje 8.419 stanovnika na novu mrežu odvodnje u gradu Vukovaru i naseljima Lipovača, Bogdanovci i Borovo
 • smanjenje ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda i očuvanje površinskih i podzemnih voda odgovarajućim pročišćavanjem u uređaju za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 42.100 ES u skladu sa zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda

 

Projekt se provodi kroz 5 ugovora:

 1. Ugovor o radovima na sustavu vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda središnjeg dijela
 2. Ugovor o radovima na sustavu vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na širem području Vukovara
 3. Ugovor o radovima na projektiranju i izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV)
 4. Ugovor o nabavi opreme
 5. Ugovor o uslugama za nadzor radova

 

Status projekta: 2017. – 2021.