Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.4.2.09 – Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška – FAZA II

Projekt u Novoj Gradiški sufinanciran je sredstvima strukturnih fondova, a provodi se u 2 faze koje su jasno odijeljene fizički i financijski – prva faza u okviru Operativnog programa Zaštita okoliša 2007. – 2013., a druga faza u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Projekt Nova Gradiška odobren je 22. rujna 2015. godine Odlukom o financiranju iz fondova Europske unije od strane Ministarstva poljoprivrede (sadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike). Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 4.studenoga 2015. godine između Ministarstva poljoprivrede (sadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), Hrvatskih voda i javnog isporučitelja vodnih usluga Slavča d.o.o. Ugovor o sufinanciranju potpisan je 4. studenoga 2015. godine između Ministarstva poljoprivrede (sadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), Hrvatskih voda, Slavče d.o.o., Grada Nova Gradiška i općina Rešetari i Cernik.

 

Korisnik projekta je javni isporučitelj vodnih usluga Slavča d.o.o.

 

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) – 178.961.848 HRK

Prihvatljivi troškovi – 143.169.478 HRK

                                            100.616.733 HRK – bespovratna sredstva iz strukturnih fondova (70,28% prihvatljivih troškova)

S obzirom da je Operativni program zaštite okoliša 2007. – 2013. završio, projekt Nova Gradiška koji je odobren u okviru navedenog programa, biti će završen kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Procedura uključuje sljedeće:

Faza I

 1. lipnja 2017. godine je donesena Odluka o izmjenama Odluke o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška“ – FAZA 1.

Ukupna vrijednost (s PDV-om) – 22.076.908 HRK

Prihvatljivi troškovi – 17.661.526 HRK

                                             12.412.178 HRK – bespovratna sredstva iz strukturnih fondova (Operativni program zaštite okoliša 2007. – 2013.)

 

Faza II

30. lipnja 2017. godine donesena je Odluka o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška“- FAZA 2.

Ukupna vrijednost (s PDV-om) – 156.884.940 HRK

Prihvatljivi troškovi – 125.507.952 HRK

                                             88.204.555 HRK – bespovratna sredstva iz strukturnih fondova (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.)

 

Predmet projekta:

 • Unaprjeđenje sustava odvodnje otpadnih voda uključuje rekonstrukciju 8 retencijskih bazena, izgradnju obilaznih kolektora duljine 1,853 km, izgradnju 27,7 km gravitacijskih kolektora i 4,89 km tlačnih cjevovoda te 12 crpnih stanica i 1.308 priprema za kućne priključke
 • Unaprjeđenje sustava vodoopskrbe uključuje izgradnju vodospreme kapaciteta 3000 m3, izgradnju 3,8 km magistralnog cjevovoda i priprema za kućne priključke
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja i kapaciteta 22.100 ES
 • Nabava opreme za učinkovitije upravljanje sustavom

 

Ciljevi projekta:

 • zaštita okoliša uz poštivanje načela održivog razvoja poboljšanjem i proširenjem sustava odvodnje otpadnih voda čime će se priključiti 4.603 korisnika te pročišćavanjem sakupljenih otpadnih voda na uređaju trećeg stupnja pročišćavanja kapaciteta 22.100 ES i poboljšanjem sustava vodoopskrbe za 6.429 stanovnika
 • poboljšanje kvalitete okoliša i zdravlja ljudi na području aglomeracije Nova Gradiška
 • zaštita biološke raznolikosti, površinskih voda i resursa podzemnih voda povećanjem postotka prikupljenih i pročišćenih otpadnih voda i smanjenjem nekontroliranog ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u vodotoke, posebno potok Šumetlicu, te smanjenjem procjeđivanja iz sustava odvodnje
 • poboljšanje prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji radi potpunog usklađenja s Direktivom o komunalnim otpadnim vodama do 2018. godine

 

Projekt se provodi kroz 6 ugovora:

 1. Ugovor o radovima na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje i vodoopskrbe
 2. Ugovor o radovima na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 3. Ugovor o nadzoru nad izvođenjem radova
 4. Ugovor o nabavi opreme za održavanje sustava
 5. Ugovor o uslugama za promidžbu i vidljivost
 6. Ugovor o uslugama za upravljanje projektom

 

Status projekta: 2017. 2023.