Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.4.2.11 – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima – FAZA II

Projekt u Vodicama sufinanciran je sredstvima strukturnih fondova, a provodi se u 2 faze koje su jasno odijeljene fizički i financijski – prva faza u okviru Operativnog programa Zaštita okoliša 2007. – 2013., a druga faza u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Projekt Vodice odobren je 13. kolovoza 2015. godine Odlukom o financiranju iz fondova Europske unije od strane Ministarstva poljoprivrede (sadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike). Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 21. rujna 2015. godine između Ministarstva poljoprivrede (sadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), Hrvatskih voda i javnog isporučitelja vodnih usluga Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik. Ugovor o sufinanciranju potpisan je 21. rujna 2015. godine između Ministarstva poljoprivrede (sadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), Hrvatskih voda, Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik, Grada Vodice i Općine Tribunj.

 

Korisnik projekta je javni isporučitelj vodnih usluga Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik.

 

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om)- 143.277.528 HRK

Prihvatljivi troškovi – 114.622.022 HRK

                                             84.646.066 HRK – bespovratna sredstva iz strukturnih fondova (73,85 % prihvatljivih troškova)

S obzirom da je Operativni program zaštite okoliša 2007. – 2013. završio, projekt Vodice koji je odobren u okviru navedenog programa, biti će završen kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Procedura uključuje sljedeće:

Faza I

14. lipnja 2017. godine je donesena Odluka o izmjenama Odluke o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice – Tribunj ‐ Srima“ – FAZA 1.

Ukupna vrijednost (s PDV-om) – 37.985.046 HRK

Prihvatljivi troškovi – 30.388.037 HRK

                                            22.440.956 HRK – bespovratna sredstva iz strukturnih fondova (Operativni program zaštite okoliša 2007. – 2013.)

 

Faza II

14. srpnja 2017. godine donesena je Odluka o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice – Tribunj ‐ Srima“-FAZA 2.

Ukupna vrijednost (s PDV-om) – 105.292.482 HRK

Prihvatljivi troškovi – 84.233.985 HRK

                                             62.205.110 HRK – bespovratna sredstva iz strukturnih fondova (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. –  2020.)

 

Predmet projekta:

 • Unaprjeđenje sustava odvodnje otpadnih voda uključuje izgradnju kanalizacijskog sustava razdjelnog tipa duljine 14,16 km i 3 crpne stanice na području grada Vodica i općine Tribunj
 • Sanacija i rekonstrukcija 4,3 km sustava vodoopskrbe
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja pročišćavanja i kapaciteta 20.000 ES
 • Nabava opreme za rad i održavanje

 

Ciljevi projekta:

 • zaštita okoliša uz poštivanje načela održivog razvoja izgradnjom nove kanalizacijske mreže čime će se priključiti ukupno 4.597 korisnika (od čega 2.520 stanovnika dok ostalo čine turisti) na novi sustav odvodnje te sanacijom/rekonstrukcijom vodovoda što će omogućiti priključenje 967 stanovnika na sustav vodoopskrbe
 • poboljšanje prikupljanja i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeraciji radi potpunog usklađenja s Direktivom o komunalnim otpadnim vodama do 2018. godine
 • poboljšanje kvalitete okoliša i zdravlja ljudi na području aglomeracije Vodice – Tribunj – Srima
 • zaštita resursa podzemnih voda povećanjem postotka prikupljenih i pročišćenih otpadnih voda i smanjenjem nekontroliranog ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u vodotoke te smanjenjem procjeđivanja iz sustava odvodnje

 

Projekt se provodi kroz 5 ugovora:

 1. Ugovor o radovima na izgradnji sustava odvodnje i sanaciji/ rekonstrukciji sustava vodoopskrbe
 2. Ugovor o radovima na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 3. Ugovor o nadzoru nad izvođenjem radova
 4. Ugovor o uslugama za promidžbu i vidljivost
 5. Ugovor o uslugama za upravljanje projektom

 

Status projekta: 2017. 2018.

PROJEKT ZAVRŠEN