Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.4.2.30 – Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. vodnokomunalni sektor je zastupljen kroz specifične ciljeve 6ii1 – poboljšanje javnih vodoopskrbnih sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti sustava za vodu za piće i 6ii2 – razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sa ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda. Za dostizanje navedenih ciljeva, Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 1,05 milijarde eura iz Kohezijskog fonda.

Projekt Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce sufinancira se sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, a provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Korisnik projekta: Komunalno trgovačko društvo VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o.

Partner na projektu: Komunalno trgovačko društvo Murvica d.o.o.

 

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 459.545.345,35 HRK

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 367.636.276,28 HRK

Bespovratna EU sredstva: 261.119.567,03 HRK (71,02% prihvatljivih troškova)

 

Osnovni elementi projekta:

Ulaganje u sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda:

 

izgradnja 56,8 km mreže javne odvodnje i rekonstrukcija 20,67 km mreže javne odvodnje

izgradnja 13 novih crpnih stanica i rekonstrukcija 11 crpnih stanica

izgradnja 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV):

 • UPOV Crikvenica II. stupnja pročišćavanja i kapaciteta 31.500 ES
 • UPOV Novi Vinodolski II. stupnja pročišćavanja, kapaciteta 12.000 ES i

izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja

 

Ulaganje u sustav javne vodoopskrbe:

izgradnja 2,75 km i rekonstrukcija 13,1 km mreže javne vodoopskrbe

 

Ciljevi projekta:

 • povećanje priključenosti korisnika na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Novi Vinodolski na 83%, a na području aglomeracije Crikvenica Selce na 86%.
 • osiguranje adekvatnog pročišćavanje otpadnih voda izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novi Vinodolski i Crikvenica; pozitivan utjecaj na stanje vodnog tijela priobalnih voda (Vinodolski kanal)
 • povećanje učinkovitosti i pouzdanosti javnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uvođenjem ekonomske cijene vode (princip onečišćivač plaća)

 

 

Projekt Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce provest će se kroz 6 ugovora:

  1. Ugovor o radovima – Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje i vodoopskrbe
  2. Ugovor o radovima – Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a, postrojenja za sušenje mulja i glavnih transportnih crpnih stanica
  3. Ugovor o nabavi opreme – Usluge nabave opreme – LOT Vozila, LOT oprema, LOT GIS
  4. Ugovor o uslugama za nadzor radova
  5. Ugovor o uslugama upravljanja projektom
  6. Ugovor o uslugama informiranja, jačanja vidljivosti i osnaživanja kapaciteta u provedbi projekta

 

 

Razdoblje provedbe projekta: 2017. – 2023.