Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.4.2.32 – Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec – PROJEKT VRBOVEC

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. vodnokomunalni sektor je zastupljen kroz specifične ciljeve 6ii1 – poboljšanje javnih vodoopskrbnih sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti sustava za vodu za piće i 6ii2 – razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sa ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda. Za dostizanje navedenih ciljeva, Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 1,05 milijarde eura iz Kohezijskog fonda.

Projekt Vrbovec sufinancira se sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, a provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Korisnik projekta: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

 

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 189.229.512,65 HRK

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 151.383.610,12 HRK

Bespovratna EU sredstva: 101.532.059,45 HRK (67,06% prihvatljivih troškova)

 

Osnovni elementi projekta:

 

Ulaganje u sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda kroz

  • izgradnju 56,8 km sustava javne odvodnje (6.050 m odvodnih kolektora, 39.843 m gravitacijskih kolektora, 10.968 m tlačnih cjevovoda,) izgradnju18 crpnih stanica te 1.460 novih priprema za kućne priključke
  • izgradnju UPOV-a III. stupnja pročišćavanja i kapaciteta 12.200 ES (uključujući potrebnu infrastrukturu do UPOV-a i postrojenje za solarno sušenje mulja)
  • nabavu opreme za održavanje i inspekciju sustava javne odvodnje

 

Ciljevi projekta:

 

  • povećati priključenost stanovništva na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sa 37,6% na 83 %
  • osigurati adekvatno pročišćavanje otpadnih voda izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Vrbovec 3. stupnja pročišćavanja kapaciteta 12.200 ES
  • povećanje učinkovitosti i pouzdanosti javnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uvođenjem ekonomske cijene vode (princip onečišćivač plaća)

 

 

Projekt Vrbovec provest će se kroz 8 ugovora:

  1. Ugovor o radovima – Izgradnja odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a VRBOVEC do ispusta u rijeku Lonju
  2. Ugovor o radovima – Proširenje postojeće mreže odvodnje izgradnjom nove kanalizacijske mreže i pripadajućih objekata
  3. Ugovor o radovima – Izgradnja UPOV-a aglomeracije Vrbovec, III. stupanj pročišćavanja (uključivo i potrebna infrastruktura i postrojenje za solarno sušenje)
  4. Ugovor o nabavi opreme – Nabava opreme za održavanje i inspekciju sustava javne odvodnje; NUS
  5. Ugovor o uslugama za nadzor radova
  6. Ugovor o uslugama vođenja projektom
  7. Ugovor o uslugama promidžbe i vidljivosti projekta
  8. Imovinsko-pravni odnosi

 

 

Razdoblje provedbe projekta: 2018. – 2021.