Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.4.2.38.0001 Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela – Trogir – PROJEKT KAŠTELA – TROGIR

Korisnik projekta: Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Split

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 1.438.788.243,90 HRK 

Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.151.030.595,12 HRK

Bespovratna sredstva strukturnih fondova: 803.222.768,51 HRK (69,78 % iznosa prihvatljivih troškova)

 

Prostorni obuhvat projekta:

Projekt se provodi na području Splitsko – dalmatinske županije, odnosno na području:

 • Grada Kaštela (naselja Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac, Kaštel Lukšić, Kaštel Stari, Kaštel Novi i Kaštel Štafilić)
 • Grada Trogira (Trogir, naselja Divulje i Plano i naselja Mastrinka i Arbanija na sjeveroistočnom dijelu otoka Čiova)
 • priobalni dio Općine Seget (naselja Seget Donji i Seget Vranjica)
 • općine Okrug na otoku Čiovo (naselje Okrug Gornji)
 • naselja Slatine na sjeveroistočnom dijelu otoka Čiovo, koje administrativno pripada Gradu Splitu

 

Aktivnosti u sklopu projekta:

Ulaganje u sustav javne vodoopskrbe aglomeracije Kaštela – Trogir obuhvaća:

 • izgradnju 59,87 km novog sustava javne vodoopskrbe, rekonstrukciju 65,41 km postojećeg sustava javne vodoopskrbe, izgradnju 4 CS i 2 vodospreme (2×500 m3) te izvedbu 1.640 priprema za kućne priključke

Ulaganje u sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kaštela – Trogir obuhvaća:

 • izgradnju 215 km novih kanalizacijskih kolektora, rekonstrukciju 4,04 km kanalizacijskih kolektora, izgradnju 6,03 km tlačnih cjevovoda, 640 incidentnih preljeva, 13 CS i izvedbu 8.613 priprema za kućne priključke
 • dogradnju postojećeg CUPOV-a Divulje s 1. (kapaciteta 40.000 ES ) na 2. stupanj pročišćavanja (kapaciteta 100.000 ES) te izgradnju UPOV-a Čiovo 2. stupnja pročišćavanja (kapaciteta 25.000 ES)

 

Ciljevi projekta:

 • Projektom će se omogućiti povećanje priključenosti sa na sustav javne odvodnje za aglomeraciju Kaštela – Trogir sa sadašnjih 45% na 95 % (planirano je priključenje 34.106 novih stanovnika)
 • Dogradnjom postojećeg i izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda osigurat će sukladnost s odredbama Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ)
 • Izgradnjom i rekonstrukcijom sustava javne vodoopskrbe smanjit će se gubici u sustavu sa sadašnjih 42% na 36% te će se osigurati funkcionalnost i veći stupanj pouzdanosti vodoopskrbe za dodatnih 7.700 stanovnika koji do sada nisu imali pristup sustavu javne vodoopskrbe
 • Povećanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

 

Projekt se provodi kroz 14 ugovora:

 1. Izgradnja dijela vodoopskrbe i odvodnje Grada Kaštela (K.Sućurac, K.Gomilica, K.Kambelovac) i Grada Trogira (Plano)
 2. Izgradnja dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području Grada Kaštela (južno od državne ceste D8 do mora)
 3. Izgradnja sekundarne i kanalizacijske  mreže na području Grada Trogira
 4. Izgradnja sustava odvodnje i vodoopskrbne mreže Podsustav Kaštela, Trogir, Seget, Okrug, Slatine
 5. Nadogradnja CUPOV-a Divulje
 6. Izgradnja UPOV-a Čiovo
 7. Sustav daljinskog nadzora i upravljanja – SDNU
 8. Usluge izrade i poboljšanja baze podataka/GIS
 9. Nabava opreme
 10. Nadzor nad izvođenjem radova
 11. Arheološki radovi
 12. Vidljivost i promidžba
 13. Upravljanje projektom
 14. Imovinsko-pravni odnosi

 

Razdoblje provedbe projekta: 2019. – 2023.