Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.4.2.52.0001 Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača – PROJEKT PITOMAČA

Korisnik projekta: Virkom d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 262.029.556,25 HRK 

Ukupni prihvatljivi troškovi: 209.623.645,00 HRK

Bespovratna sredstva strukturnih fondova: 149.028.803,45 HRK (71,09 % iznosa prihvatljivih troškova)

 

Prostorni obuhvat projekta:

Projekt se provodi na području na području Općine Pitomača te uključuje sljedeća naselja: Pitomača, Otrovanec, Dinjevac, Grabrovnica, Kladare i Stari Gradac.

 

Aktivnosti u sklopu projekta:

Ulaganje u sustav javne vodoopskrbe:

 • Izgradnja 1.650 priprema za kućne priključke

Ulaganje u sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda:

 • izgradnja 49.285 m gravitacijskih kolektora, izgradnja 15.741 m tlačnih vodova, izgradnja 29 novih crpnih stanica te 2.068 priprema za kućne priključke
 • nadogradnja UPOV-a Pitomača na 2. stupanj pročišćavanja kapaciteta 9.000 ES

 

Ciljevi projekta:

 • projektom će se omogućiti priključenje 4.421 novih stanovnika na sustav javne odvodnje u aglomeraciji Pitomača odnosno povećanje sa sadašnjih 2.553 (31%) na 6.974 (86%)
 • izgradnjom 1.650 priprema za kućne priključke osigurat će se priključenje 3.758 novih stanovnika na sustav javne vodoopskrbe odnosno povećanje sa sadašnjih 3.216 (39,06%) na 6.974 stanovnika (85%)
 • povećanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

 

Projekt se provodi kroz 7 ugovora:

 1. Dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pitomača
 2. Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pitomača
 3. Nabava opreme
 4. Upravljanje projektom
 5. Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC Inženjera
 6. Promidžba i vidljivost
 7. Ostale aktivnosti povezane s projektom

 

Razdoblje provedbe projekta: 2020. – 2023.