Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.4.2.53.0001 Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Slatina – PROJEKT SLATINA

Korisnik projekta: Komrad d.o.o., Slatina

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 266.557.455,25 HRK 

Ukupni prihvatljivi troškovi: 213.405.964,20 HRK

Bespovratna sredstva strukturnih fondova: 152.538.642,78 HRK (71,48 % iznosa prihvatljivih troškova)

 

Prostorni obuhvat projekta:

Projekt se provodi na području Virovitičko-podravske županije konkretnije na području aglomeracije Slatina što uključuje sljedeća naselja na području  Grada Slatine: Slatina, Kozice, Sladojevci, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i Bakić, te na području naselja Lukavac, Bistrica, Donji Meljani, Gornji Miholjac, Radosavci i Sladojevački Lug izvan obuhvata aglomeracije, ali unutar područja pružanja usluga prijavitelja.

 

Aktivnosti u sklopu projekta:

 • Izgradnja/sanacija sustava javne vodoopskrbe i to: izgradnja 6.746 m, sanacija 5.427 m vodoopskrbnih cjevovoda, izgradnja vodospreme kapaciteta 1.000 m3 te izgradnja 989 priprema za kućne priključke
 • Izgradnja/rekonstrukcija/sanacija sustava javne odvodnje i to: izgradnja 57.563 m, rekonstrukcija 1.319 m i sanacija 2.983 m sustava odvodnje, izgradnja 33 nove crpne stanice, 4 kišna preljeva te 2.071 priprema za nove kućne priključke odvodnje
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Slatina), 3. stupnja pročišćavanja kapaciteta 16.000 ekvivalent stanovnika (ES) i postrojenja za obradu mulja (mehaničko sušenje)
 • Nabava opreme za održavanje i upravljanje postojećom i novoizgrađenom infrastrukturom vodoopskrbe i odvodnje

 

Ciljevi projekta:

 • Projektom će se omogućiti povećanje priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje za aglomeraciju Slatina sa sadašnjih 56% na 98% (planirano je priključenje 4.998 novih stanovnika)
 • Izgradnjom i sanacijom sustava javne vodoopskrbe omogućit će se povećanje priključenosti stanovništva na području aglomeracije Slatina sa 87% na 100%, odnosno sa 68% na 79% na području pružanja usluga prijavitelja (planirano je priključenje 2.241 novih stanovnika), kao i smanjenje gubitaka sa 30% na 24%
 • Povećanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

 

Projekt se provodi kroz 7 ugovora:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda
 • Projektiranje, izgradnja i probni rad funkcionalnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Slatina), 3. stupnja pročišćavanja, kapaciteta 16.000 ekvivalent stanovnika (ES) i postrojenja za obradu mulja
 • Usluge nabave opreme za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje
 • Stručni nadzor gradnje
 • Upravljanje projektom
 • Informiranje i vidljivost projekta
 • Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

 

Razdoblje provedbe projekta: 2020. – 2023.