Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.5.2.04 – Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje

Popis prijavitelja s kojima je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – OVDJE