Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.5.3.02 – Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji – Fearless Velebit

Kod poziva: KK.06.5.3.02
Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.
Tip Poziva: Izravna dodjela – strateški projekt
Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Ukupna bespovratna sredstava: 220.395.185,32 kn

Jedini potencijalni Prijavitelj projekta su Hrvatske šume d.o.o., dok je Partner na projektu: Ministarstvo unutarnjih poslova.
Aktivnosti prihvatljive u sklopu ovog Poziva su: pripremne aktivnosti, upravljanje projektom, promidžba i vidljivost, razminiranje šuma i šumskog zemljišta, uključujući obnovu i očuvanje ugroženih i zaštićenih rijetkih livadnih vrsta te obnova šumske protupožarne infrastrukture.

Opći cilj projekta Fearless Velebit je razminiranje, očuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta na području Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Paklenica, i obuhvaća područje od ukupno 1.676,34 ha koje se prostire u dvije županije, Ličko-senjskoj i Zadarskoj. Projektom će se razminirati 1.645,26 ha šuma, šumskog te ostalog nešumskog zemljišta i rekonstruirati 75,07 km (31,08 ha) zapuštenih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste u cilju osiguranja sigurnog javnog pristupa područjima u kojima su prisutni eksplozivni ostaci rata ili se sumnja na njihovu prisutnost, čime će omogućiti održivo upravljanje i zaštita šuma, odnosno nesmetana provedba 12 šumskogospodarskih planova, u skladu sa strogim načelima održivog upravljanja šumama, a ujedno će se, na šumskom zemljištu na kojim će se obavljati poslovi razminiranja, omogućit obnova i očuvanje ugroženih i zaštićenih rijetkih livadnih vrsta i staništa. Istovremeno, razminiranjem šuma i šumskog zemljišta ostvarit će se i preduvjeti za provedbu planova upravljanja ekološkom mrežom Natura 2000 i omogućiti održivo upravljanje zaštićenim područjima u skladu s Planom upravljanja Parkom prirode Velebit te Planom upravljanja Nacionalnim parkom Paklenica.

Projekt „Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji – Fearless Velebit“, se u potpunosti provodi na području Ličko-senjske i Zadarske županije, a projektno područje obuhvaća šume i šumska zemljišta na području Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Paklenica, i obuhvaća područje od ukupno 1.676,34 ha.

Detaljnije informacije možete potražiti OVDJE