Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.04.3.1.01 – Pilot-projekt uvođenja naprednih mreža

Projekt “Pilot – projekt uvođenja naprednih mreža je strateški projekt u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020” (OPKK), Specifičnog cilja 4d1. “Pilot – projekt uvođenja naprednih mreža”.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 229 milijuna kuna, dok vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 176,4 milijuna kuna od čega je najviši mogući udio bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj 85%, što iznosi 149,9 milijuna kuna.

Pilot sustav napredne mreže u uvodi se na relevantnim distribucijskim područjima, odnosno u 5 od ukupno 21 distribucijska područja. Relevantna distribucijska područja spadaju u dvije kategorije: veliko distribucijsko područje koje odgovara obuhvatu velikih gradova, u kojima je koncentracija potrošača najveća te su stoga najveći gubici i potencijalna ušteda i srednje distribucijsko područje koje odgovara obuhvatu gradova srednje veličine, koji predstavljaju najčešću vrstu naselja u Republici Hrvatskoj.

Realizacijom ovoga projekta tj. uvođenjem koncepta naprednih mreža dio distribucijske mreže električne energije Republike Hrvatske bit će informatiziran. To znači da će se uspostaviti napredna mjerna infrastruktura, povećati će se pouzdanost napajanja u vidu smanjenja trajanja neplaniranih prekida te omogućiti primjenu tehničkih preduvjeta za širu integraciju distribuiranih, odnosno obnovljivih izvora energije.