Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.5.3.01 – Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko- dravskoj regiji- NATURAVITA

Poziv Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko – dravskoj regiji objavljen je 25. srpnja 2018. godine, s početkom zaprimanja prijava 26. srpnja 2018. godine, dok je rok za podnošenje projektnih prijava bio 31. srpnja 2018. godine.

Projekt Naturavita provodit će se u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” za razdoblje 2014.-2020., specifičnog cilja Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima.

Riječ je o strateškom projektu kojem je cilj razminiranje, obnova i zaštita šuma, šumskog zemljišta i vodnih resursa u projektnom području koje je zbog ratnih djelovanja i dalje onečišćen ili se sumnja na minsko eksplozivna sredstva te na neeksplodirana ubojita sredstva, a zbog čega nije moguće adekvatno upravljati šumama. Prijavitelj projekta su Hrvatske šume d.o.o., dok su partneri na projektu: Hrvatski centar za razminiranje (HCR), Ured za razminiranje Vlade Republike Hrvatske (UZRVRH), Hrvatske vode (HV), Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ (JUPPKR) i Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske (ARR).

Ukupna vrijednost projekta „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko- dravskoj regiji- NATURAVITA“ je 376,8 milijuna kuna od čega 85 % odnosno 314.139.354,67 kuna čine bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda.

Projekt se u potpunosti provodi na području Osječko- baranjske županije te obuhvaća šume i šumska zemljišta u Natura 2000 i zaštićenim područjima.

Detaljnije informacije o projektu možete pronaći i na stranicama Prijavitelja OVDJE