Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Sanacija crne točke Sovjak

Sanacija crne točke Sovjak

Ovaj projekt odobren je u sklopu postupka izravne dodjele bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.06), a obuhvaća čišćenje i zatvaranje lokacije visokoonečišćene otpadom – jame Sovjak, čime će se ukloniti negativan utjecaj opasnog otpada na okolno stanovništvo i šire područje, doprinijeti postizanju pokazatelja iz OPKK 2014.-2020. Provedbom projekta pomoći će se Hrvatskoj u ispunjavanju svojih obveza prema EU, te pridonijeti gospodarskom razvoju općine kao preduvjet daljnjem razvoju turizma. Projektom će se ukloniti negativan utjecaj otpada na okoliš, formirat će se nova zelena površina i potencijalno povoljno stanište za pojedine biljne i životinjske vrste. Prostor će poprimiti suburbani karakter, primjereniji okolnom području, a lokacija će nakon provedbe projekte sanacija ostati na raspolaganju Općini Viškovo, te služiti za javne namjene.

Ukupni prihvatljivi troškovi: 377.168.323,60 kn

Bespovratna sredstva (EU sufinanciranje): 320.593.075,06 kn

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 13. srpnja 2018.

Korisnik projekta je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.