Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Sanacije odlagališta

Sanacije odlagališta

Svrha ovih projekata je sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem, a nakon sanacije i zatvaranja na njima se više ne planira odlagati otpad.

Na taj način će se doprinijeti:

  • ublažavanju negativnih učinaka na javno zdravstvo i ljudsko zdravlje, okoliš, klimu i turizam,
  • smanjenju emisija stakleničkih plinova,
  • čuvanju prirodnog okoliša koje donosi društvenu i gospodarsku korist,
  • ispunjenju međunarodnih obveza definiranih u Ugovorom o pristupanju RH EU,
  • održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa, i unaprjeđenju prirodnog i životnog okoliša.

Glavne aktivnosti koje će se provoditi su:

  • oblikovanje odlagališta
  • postavljanje završnog brtvenog sloja
  • postavljanje sustava otplinjavanja odlagališnog plina i sustava odvodnje oborinskih voda
  • krajobrazno uređenje odlagališta

Popis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava