Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Sanacije odlagališta

Sanacije odlagališta

Svrha ovih projekata je sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem, a nakon sanacije i zatvaranja na njima se više ne planira odlagati otpad.

Provedba projekata sanacije odlagališta doprinosi:

  • ublažavanju negativnih učinaka na javno zdravstvo i ljudsko zdravlje, okoliš, klimu i turizam,
  • smanjenju emisija stakleničkih plinova,
  • čuvanju prirodnog okoliša koje donosi društvenu i gospodarsku korist,
  • ispunjenju međunarodnih obveza definiranih u Ugovorom o pristupanju RH EU,
  • održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa, i unaprjeđenju prirodnog i životnog okoliša.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog poziva su projektiranje i radovi na sanaciji odlagališta (što uključuje oblikovanje odlagališta, postavljanje završnog brtvenog sloja, postavljanje sustava otplinjavanja odlagališnog plina i sustava odvodnje oborinskih voda i krajobrazno uređenje odlagališta), nadzor radova, tehničku pomoć za upravljanje projektom, te aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

I. Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada (KK.06.3.1.04)

Ukupni prihvatljivi troškovi: 261.564.618,12 kn
Ukupno dodijeljena bespovratna sredstva (EU): 222.329.925,35 kn
Ukupna sredstva korisnika: 39.234.692,77 kn
Broj odobrenih projekata: 23

Prvi poziv bio je otvoren u razdoblju između lipnja 2017. i prosinca 2018. godine. Prihvatljivi prijavitelji bile su jedinice lokalne samouprave. Provedba svih projekata u okviru ovog poziva završava u 2021. godini.

Popis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

II. Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada (KK.06.3.1.13)

Ukupni prihvatljivi troškovi: 179.778.768,86 kn
Ukupno dodijeljena bespovratna sredstva (EU): 152.811.953,49 kn
Ukupna sredstva korisnika: 26.966.815,37 kn
Broj odobrenih projekata: 8

Drugi poziv bio je otvoren u razdoblju između listopada 2019. i srpnja 2020. godine. Prihvatljivi prijavitelji bile su jedinice lokalne samouprave. Provedba svih projekata u okviru ovog poziva završava najkasnije do kraja 2023. godine.

Popis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava