Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

O nama

11.10.2017.

O nama

SAMOSTALNI SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU

Samostalni sektor za EU fondove obavlja stručne i administrativne poslove vezano za pripremu i provedbu strateških dokumenata i operativnih programa za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije. Samostalni sektor obavlja poslove Upravljačkog tijela za Operativni program »Zaštita okoliša« 2007. – 2013. (u daljnjem tekstu: OPZO), a za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: OPKK), u Samostalnom sektoru obavljaju se funkcije Posredničkog tijela razine 1 za prioritete ulaganja koji se odnose na gospodarenje otpadom, klimatske promjene, onečišćenje zraka, zaštitu i obnovu bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Samostalni sektor za EU sudjeluje u izradi dokumenata vezanih za korištenje sredstava tehničke pomoći te obavlja poslove korisnika za projekte u kojima je Ministarstvo korisnik.

U Samostalnom sektoru za EU ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1) Služba za koordinaciju operativnih programa
2) Služba za EU projekte;
– odjel za pripremu projekata
– odjel za provedbu projekata