Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

O nama

17.09.2018.

O nama

UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE

Sektor za EU fondove

Sektor za EU fondove obavlja stručne i administrativne poslove vezano za pripremu i provedbu strateških dokumenata i operativnih programa za korištenje strukturnih instrumenata EU. Sektor obavlja poslove Upravljačkog tijela (UT) za Operativni program Zaštita okoliša 2007.-2013. (OPZO), a za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK) u Sektoru se obavljaju funkcije Posredničkog tijela razine 1 (PT1) za prioritete ulaganja koji se odnose na gospodarenje otpadom, klimatske promjene, onečišćenje zraka, zaštitu i obnovu bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Sektor također sudjeluje u izradi dokumenata vezanih za korištenje sredstava tehničke pomoći te obavlja poslove korisnika za projekte u kojima je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) korisnik.

U Sektoru za EU fondove ustrojene su sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1) Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime
– Odjel za EU projekte iz područja klime, zraka i prirode
– Odjel za EU projekte iz područja energetike

2) Služba za EU projekte iz područja gospodarenja otpadom
– Odjel za pripremu projekata
– Odjel za provedbu projekata

3) Služba za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka

 

Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva

Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva obavlja stručne i administrativne poslove vezano za pripremu i provedbu strateških dokumenata i operativnih programa za korištenje strukturnih instrumenata EU. Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva obavlja poslove Upravljačkog tijela (UT) za Operativni program Zaštita okoliša 2007.-2013. (OPZO), a za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK) u Sektoru se obavljaju funkcije Posredničkog tijela razine 1 (PT1) za prioritete ulaganja koji se odnose na upravljanje vodama s ciljem osiguravanja odgovarajuće pitke vode i zaštita stanja voda kroz sakupljanje i obradu otpadnih voda, kao i jačanje sustava upravljanja katastrofama prvenstveno uključivši jačanje sustava zaštite od poplava. Sektor također sudjeluje u izradi dokumenata vezanih za korištenje sredstava tehničke pomoći te obavlja poslove korisnika za projekte u kojima je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) korisnik.

U Sektoru za projekte iz područja vodnoga gospodarstva ustrojene su sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1) Služba za pripremu projekata iz područja vodnoga gospodarstva
– Odjel za programiranje
– Odjel za odobravanje projekata

2) Služba za provedbu projekata iz područja vodnoga gospodarstva
– Odjel za financijsko praćenje projekata
– Odjel za nadzor provedbe projekata