Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Sanacija odlagališta Karepovac

17.02.2021.

Sanacija odlagališta Karepovac

  • Ukupni prihvatljivi troškovi: 445.727,93 kn
  • Bespovratna sredstva (EU sufinanciranje): 867.436,75 kn (60%)
  • Korisnik/Grad Split: 578.291,18 kn (40%)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grada Splita 23. listopada 2020. godine. Provedba projekta traje do 31. prosinca 2023.

Svrha ovog projekta je sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Karepovac na području Grada Splita čime će se pridonijeti sprječavanju potencijalnih negativnih utjecaja ovog odlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje odnosno zaštiti podzemnih i površinskih voda, smanjenju emisije stakleničkih plinova, zaštiti i očuvanju prirodnog okoliša.

Glavne projektne aktivnosti su:

  • sanacija postojećeg odlagališta i izgradnja novih ploha s pratećom infrastrukturom
  • zatvaranje i konačno prekrivanje postojećeg presloženog otpada završnim prekrivnim sustavom, izgradnja sustava aktivnog otplinjavanja te krajobrazno uređenje
  • ugradnja plinske baklja
  • izgradnja uređaja za pročišćavanje procjednih voda
  • aktivnosti upravljanja projektom
  • aktivnosti promidžbe i vidljivosti