Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Važni dokumenti

ESI FONDOVI 2014.-2020.

VAŽNI DOKUMENTI:

OPERATIVNI PROGRAM

INSTITUCIONALNI OKVIR ZA PROVEDBU ESI FONDOVA

 PRAVILNIK O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA

UPUTE ZA KORISNIKE SREDSTAVA – informiranje i vidljivost projekata financiranih iz ESI fondova 2014. – 2020.