Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

19.07.2018.

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“

Priopćenje za javnost

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, točnije Specifičnog cilja 6iii1, te nastavno na Poziv na dostavu projektnog prijedloga, dana 17. srpnja 2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava za projekt „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“  (KK.06.5.1.03.0001), između Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkih tijela razine 1 i 2 s jedne strane i Korisnika projekta – Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) s druge strane.

Ukupna vrijednost ugovorenog Projekta je 82.427.130,98, dok je, uz stopu sufinanciranja od 85 %, HAOP – u dodijeljeno 70.063.061,33 HRK bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda.

Svrha projekta je pružiti podršku razvoju sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova te izvješćivanja prema Direktivi o staništima i Direktivi o pticama. Cilj projekta je razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova od interesa za EU (u daljnjem tekstu: Sustav praćenja i izvješćivanja), što će se postići uspostavom Programa praćenja stanja očuvanosti za najmanje 322 vrste i stanišna tipa, jačanjem kapaciteta dionika Sustava praćenja i izvješćivanja te uspostavom komponente Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP) u djelu koji se odnosi na praćenje stanja očuvanosti.