Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Otvoreni poziv

07.05.2018.

ZATVOREN Pilot – projekt uvođenja naprednih mreža (KK. 04.3.1.01)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 229 milijuna kuna, dok vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 176,4 milijuna kuna, od čega je najviši mogući udio bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj 85%. Unaprijed određeni korisnik projekta je poduzetnik HEP – ODS d.o.o.

Predmet projekta je informatizacija dijela distribucijske mreže električne energije Republike Hrvatske.

Cilj projekta je uvođenje koncepta naprednih mreža u postojeću distribucijsku mrežu električne energije, a postiže se uvođenjem pilot sustava napredne mreže u postojeću distribucijsku mrežu, tj. provedbom mjera: uspostave napredne mjerne infrastrukture, razvoja i optimizacije konvencionalne mreže zamjenom transformatora energetski učinkovitijima te automatizacijom srednjenaponske mreže.

Rok u kojem unaprijed određeni korisnik treba dostaviti projektni prijedlog kroz sustav eFondovi je 1. lipnja 2018.godine.

Više informacija o postupku izravne dodjele za „Pilot – projekt uvođenja naprednih mreža“ možete pronaći na stranicama eFondovi –  OVDJE  te na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike – OVDJE