Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.05.2.1.04.0001 Projekt “Modernizacija radiokomunikacijske opreme sustava civilne zaštite”

Korisnik projekta: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 37. 150. 000,00 HRK 

Ukupni prihvatljivi troškovi: 37. 150. 000,00 HRK

Bespovratna sredstva strukturnih fondova: 31. 577. 500,00 HRK (85 % iznosa prihvatljivih troškova)

 

Osnovni elementi projekta:

  • Nabava komunikacijske opreme
  • Standardizacija opreme i komuniciranje svih žurnih službi
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Promidžba i vidljivost

Komunikacijska oprema koja će se nabaviti za korisnike iz sustava za zaštitu i spašavanje  bit će korištena za potrebe osposobljavanja, uvježbavanja, osiguravanja i intervencija i nakon završetka projekta. Komunikacijske oprema  će biti raspodijeljena korisnicima sustava za zaštitu i spašavanje u Republici Hrvatskoj, te će one u svom proračunu osigurati sredstva za redovno održavanje iste. U okviru projekta u garantnom roku planirano je i održavanje komunikacijske opreme, a nakon proteka garantnog roka održavanje komunikacijske opreme preuzima na sebe ustrojstvena jedinica koja brine o jedinstvenom komunikacijskom sustavu žurnih službi u suradnji sa službom za zaštitu i spašavanje na lokalnom i državnom nivou.

Kao jedan od popratnih rezultata koji će se realizirati uz ovaj projekt, a neposredno su vezani i neprovedivi jedan bez drugog, očekuje se uspostava jedinstvenog komunikacijskog sustava svih žurnih službi na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Ovaj projekt je početak nužno potrebne modernizacije komunikacijskog sustava službi za zaštitu i spašavanje u Republici Hrvatskoj, te će se i dalje raditi na sličnim projektima i programima.

 

Ciljevi projekta:

Projektni prijedlog obuhvaća nabavu radiokomunikacijske opreme kojom će se osigurati nesmetano komuniciranje, omogućiti bolja koordinacija te ubrzati reakcija u slučaju katastrofa, elementarnih nepogoda od strane službi za zaštitu i spašavanje u Republici Hrvatske. Projekt vodi Ministarstvo unutarnjih poslova, a isti se provodi u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, Hrvatskom gorskom službom spašavanja i civilne zaštite koji su krajnji korisnici opreme koja se nabavlja. Projektni prijedlog predstavlja provedbu mjere„Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta” Procjene rizika od katastrofa, koja predstavlja temeljni strateški okvir za ulaganje u sustav zaštite i spašavanja.

 

Razdoblje provedbe projekta: 2018. – 2020.

PROJEKT ZAVRŠEN