Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.05.2.1.05.0001 Projekt “Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske”

Korisnik projekta: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 256.260.000,00 HRK 

Ukupni prihvatljivi troškovi: 256.260.000,00 HRK

Bespovratna sredstva strukturnih fondova: 217.821.000,00 HRK (85 % iznosa prihvatljivih troškova)

 

Osnovni elementi projekta:

  • Nabava vatrogasnih vozila
  • Osmišljavanje i pokretanje procesa standardizacije vatrogasne tehnike
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Promidžba i vidljivost

 

Ciljevi projekta:

Cilj projekta je povećanje spremnosti i kapaciteta vatrogasnog sustava u Republici Hrvatskoj. Projekt doprinosi daljnjem razvoju nacionalnog sustava upravljanja u slučaju katastrofa te se kao ključni rezultat projekta očekuje nabava 94 novih vatrogasnih vozila. Vatrogasna vozila će se raspodijeliti vatrogasnim postrojbama u svim županijama dok će se priobalnim županijama dodijeliti i dodatna vozila, te zapovjedna vozila onim zapovjednim stožerima koji ga još nemaju. Nabavkom novih vatrogasnih vozila planira se obnavljanje i modernizacija vatrogasnog voznog parka, jer su vozila koja se nabavljaju u pojedinoj tehnici i opremi naprednija od sadašnjih, te se također u okviru projekta, planira i obuka vatrogasaca na navedenim vozilima i opremi kako bi sve županije imale djelomično obnovljen vozni park i obučene ljude te u skladu sa tim budu jednako modernizirane.

 

Razdoblje provedbe projekta: 2018. –  2021.