Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.4.1.01 – Projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek – FAZA II

Projekt RVS Osijek sufinanciran je sredstvima strukturnih fondova, a provodi se u 2 faze koje su jasno odijeljene fizički i financijski – prva faza u okviru Operativnog programa Zaštita okoliša 2007. – 2013., a druga faza u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

„Projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek“ je odobren je 2. listopada 2015. godine Odlukom o financiranju iz fondova Europske unije od strane Ministarstva poljoprivrede (sadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike). Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 6. listopada 2015. godine između Ministarstva poljoprivrede (sadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), Hrvatskih voda i javnog isporučitelja vodnih usluga Vodovod Osijek d.o.o. Ugovor o sufinanciranju potpisan je 6. listopada 2015. godine između Ministarstva poljoprivrede (sadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), Hrvatskih voda, Vodovoda Osijek d.o.o., Grada Osijeka te općina Erdut, Šodolovci, Antunovac, Ernestinovo i Čepin.

 

Korisnik projekta je javni isporučitelj vodnih usluga Vodovod Osijek d.o.o.

 

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om)– 108.748.749 HRK

Prihvatljivi troškovi – 86.998.999 HRK

                                            65.066.268 HRK – bespovratna sredstva iz strukturnih fondova (74,79 % prihvatljivih troškova)

 

S obzirom da je Operativni program zaštite okoliša 2007. – 2013. završio, projekt RVS Osijek koji je odobren u okviru navedenog programa, biti će završen kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Procedura uključuje sljedeće:

Faza I

2. lipnja 2017. godine je donesena Odluka o izmjenama Odluke o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek“ – FAZA 1.

Ukupna vrijednost (s PDV-om) – 15.438.765 HRK

Prihvatljivi troškovi – 12.351.012 HRK

                                             9.237.282 HRK – bespovratna sredstva iz strukturnih fondova (Operativni program zaštite okoliša 2007. – 2013.)

 

Faza II

30. lipnja 2017. godine donesena je Odluka o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek“-FAZA 2.

Ukupna vrijednost (s PDV-om)- 93.309.984 HRK

Prihvatljivi troškovi – 74.647.987 HRK

                                           55.828.986 HRK – bespovratna sredstva iz strukturnih fondova (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.)

 

Predmet projekta:

‐ Projekt obuhvaća izgradnju glavnih vodoopskrbnih cjevovoda i vodoopskrbne mreže u duljini od 65,63 km te rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u duljini od 16,966 km

‐ Izgradnja vodospreme kapaciteta 150 m3 i vodotornja kapaciteta 100 m3 uključujući stanice za dezinfekciju

‐ Izgradnja i rekonstrukcija stanica za podizanje tlaka

‐ Uspostavljanje 11 čvorova nadzorno upravljačkog sustava (NUS)

‐ Rekonstrukcija i nadogradnja uređaja za obradu pitke vode u Dalju u svrhu uklanjanja arsena

‐ Uspostava GIS‐a i programa upravljanja gubicima vode na području regionalnog vodoopskrbnog sustava Osijek

 

Ciljevi projekta:

– Poboljšanje kvalitete vode i pristup vodi za piće, bolja i sigurnija vodoopskrba što se odnosi na poboljšanje rada sustava vodoopskrbe za krajnje korisnike u smislu hidrauličkog poboljšanja, smanjenja kvarova na sustavu i smanjenja gubitaka u sustavu javne vodoopskrbe.

‐ Izgradnja, proširenje i rekonstrukcija vodooprskrbne mreže osigurat će priključenje novih 3,958 stanovnika na javni sustav vodoopskrbe

‐ Dogradnja postrojenja za pripremu pitke vode Dalj s ciljem uklanjanja arsena osigurat će ukupno adekvatnu vodu za piće za 6.525 stanovnika.

‐ Izgradnjom čvorova NUS (nadzorno upravljački sustav) i uvođenjem GIS (geografsko informacijski sustav) programa upravljanja gubicima ostvaruju se preduvjeti za uspostavu modernog sustava vodoopskrbe i uspješno upravljanje njime.

 

Projekt se provodi kroz 6 ugovora:

  1. Ugovor o radovima na izgradnji i rekonstrukciji magistralnih vodoopskrbnih cjevovoda i objekata
  2. Ugovor o radovima na dogradnji postrojenja za obradu pitke vode
  3. Ugovor o uslugama uspostave GIS‐a i programa upravljanja gubicima
  4. Ugovor o nadzoru nad izvođenjem radova
  5. Ugovor o uslugama za promidžbu i vidljivost
  6. Ugovor o uslugama za upravljanje projektom

 

Status projekta: 2017. – 2020.

PROJEKT ZAVRŠEN