Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.4.2.05 – Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča – FAZA II

Projekt u Poreču sufinanciran je sredstvima strukturnih fondova, a provodi se u 2 faze koje su jasno odijeljene fizički i financijski – prva faza u okviru Operativnog programa Zaštita okoliša 2007. – 2013., a druga faza u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Projekt Poreč odobren je 27. lipnja 2013. Odlukom Europske komisije.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 3. travnja 2014. godine između Ministarstva poljoprivrede (sadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), Hrvatskih voda i Odvodnje Poreč d.o.o. Ugovor o sufinanciranju potpisan je 3. travnja 2014. godine između Ministarstva poljoprivrede (sadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), Hrvatskih voda, Odvodnje Poreč d.o.o., grada Poreča te općina Vrsar, Tar Vabriga i Funtana.).

 

Korisnik projekta je javni isporučitelj vodnih usluga Odvodnja Poreč d.o.o.

 

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 638.276.599 HRK

Prihvatljivi troškovi – 510.621.276 HRK

                                        377.908.257 HRK – bespovratna sredstva iz strukturnih fondova (74,00 % prihvatljivih troškova)

 

S obzirom da je Operativni program zaštite okoliša 2007. – 2013. završio, projekt Poreč koji je odobren u okviru navedenog programa, biti će završen kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Procedura uključuje sljedeće:

 

Faza I

30.1.2017. je donesena Odluka Komisije o izmjeni Odluke Komisije čime je odobren financijski doprinos iz Kohezijskog Fonda za projekt Poreč. 13. travnja 2017. godine je donesena nacionalna Odluka o izmjenama Odluke o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“- FAZA 1.

Ukupna vrijednost (s PDV-om)– 280.098.167 HRK

Prihvatljivi troškovi – 224.078.529 HRK

                                            165.839.402 HRK – bespovratna sredstva iz strukturnih fondova (Operativni program zaštite okoliša 2007. – 2013.)

 

Faza II

 1. travnja 2017. godine donesena je Odluka o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ – FAZA 2

Ukupna vrijednost (s PDV-om) – 358.178.432 HRK

Prihvatljivi troškovi – 286.542.747 HRK

                                             212.068.854 HRK – bespovratna sredstva iz strukturnih fondova (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. –      2020.)

 

Predmet projekta:

Unaprjeđenje sustava odvodnje otpadnih voda uključuje:

 • izgradnju 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 3. stupnja pročišćavanja (zbog osjetljivih priobalnih vode) sa sustavom membranskih    bioloških reaktora ukupnog kapaciteta 137.500 ES. U 4 UPOV‐a pročišćavat će se otpadne vode proizvedene u sljedećim aglomeracijama: Vrsar (UPOV Petalon ‐ 22.500 ES), Lanterna (UPOV Lanterna ‐ 30.000 ES), Poreč Sjever (UPOV Materada ‐ 37.000 ES), Poreč Jug (UPOV Debeli rt ‐ 48.000 ES)
 • rekonstrukciju sigurnosnih podmorskih ispusta (na kopnu), sanaciju i rekonstrukciju 22,8 km kanalizacijske mreže postojećih te proširenje kanalizacijske mreže u duljini od 55 km, izgradnju crpnih stanica
 • nabava opreme za upravljanje sustavom odvodnje

 

Ciljevi projekta:

 • smanjenje izravnog ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u vode osjetljivog mora izgradnjom četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta 137.500 ES
 • optimizacija rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda smanjivanjem curenja u sustavu odvodnje kroz sanaciju i rekonstrukciju kanalizacijske mreže
 • poboljšanje postojećeg sustava odvodnje i proširenje kanalizacijske mreže čime će se omogućiti priključenje 6635 stanovnika na sustav odvodnje

 

Projekt se provodi kroz 5 ugovora:

 1. Ugovor o radovima na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 2. Ugovor o radovima na izgradnji kanalizacijske mreže
 3. Ugovor o radovima na izmještanju postojećih uređaja i rekonstrukciji postojeće kanalizacijske mreže
 4. Ugovor o nabavi opreme za održavanje kanalizacijskog sustava
 5. Ugovor o uslugama za nadzor radova

 

Status projekta: 2017. – 2023.