Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.5.2.01.0001 – Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama

PT1 – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
PT2 – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
KORISNIK: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP)

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 8.397.154,91 HRK
UKUPNA DODJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA: 7.108.979,17 HRK

SVRHA PROJEKTA:
U skladu sa zahtjevima EU direktiva o pticama i staništima je postizanje ili održavanje povoljnog stanja očuvanosti strogo zaštićenih vrsta u RH kroz izradu Planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama s akcijskim planovima očuvanja vrste i jačanje kapaciteta u planiranju očuvanja SZ vrsta što je u skladu s EU smjernicama za strogu zaštitu vrsta prema EU Direktivi o staništima. Za upravljanje ovim projektom biti će zaduženi djelatnici HAOP-a.