Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Reciklažna dvorišta

Reciklažna dvorišta

Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u sustavu gospodarenja otpadom. Glavna svrha uspostave reciklažnih dvorišta je:

  • potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada iz kućanstva te električnog i elektroničkog otpada
  • potaknuti i povećati prikupljanje glomaznog otpada manjih dimenzija i mase te posebnih kategorija otpada kao npr. ambalaže koja se ne nalazi u sustavu povratne naknade

Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, nadzor, opremu, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti. Cilj informativno – obrazovnih aktivnosti je informirati što veći broj građana o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, lokaciji reciklažnog dvorišta i mogućnostima predaje otpada bez naknade kako bi se smanjilo odnosno u potpunosti izbjeglo odlaganje problematičnog otpada, glomaznog otpada i drugih korisnih sastavnica komunalnog otpada u spremnike za miješani komunalni otpad ili da se isti nepropisno odbacuju u okoliš.

Popis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava