Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

11.01.2018.

Obavijest za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”

OBAVIJEST

Slijedom stupanja na snagu nove Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) od 1. siječnja 2018. godine i eventualne primjene odredbi navedene Odluke na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ (ref. broj: KK.04.1.1.01) (u daljnjem tekstu PDP), ovim putem obavještavamo potencijalne prijavitelje da će se prilikom ocjenjivanja projektnih prijedloga za kriterij odabira br. 7, podkriterij 7.1.1 Indeks razvijenosti jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave u kojoj se provodi projekt, primjenjivati Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 158/13).

Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 158/13) primjenjivat će se kako bi se osiguralo jednako postupanje prema prijaviteljima koji su projektni prijedlog podnijeli prije i nakon 1. siječnja 2018. godine, obzirom da bi Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) došlo do promjene u načinu ocjenjivanja kakav je predviđen kriterijima odabira za kvalitativnu procjenu u ovom PDP-u. Također, uvjeti PDP-a poznati su i objavljeni 10. listopada 2017. godine te su kao takvi komunicirani prema potencijalnim prijaviteljima i služili kao osnova za planiranje i pripremu projektnih prijedloga.