Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
EN
EN
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Izdvojene novosti

Otvoreni pozivi

  • Građenje reciklažnih dvorišta (KK.06.3.1.03) ističe za:

  • Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada (KK.06.3.1.04) ističe za:

  • Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (KK.06.3.1.07) ističe za: