Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
EN
EN
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Izdvojene novosti

Otvoreni pozivi

  • „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA“ (KK.06.5.3.01) ističe za:

  • Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)” (KK. 04.1.2.01) ističe za:

  • Građenje reciklažnih dvorišta (KK.06.3.1.03) ističe za:

  • Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada (KK.06.3.1.04) ističe za:

  • Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (KK.06.3.1.07) ističe za: