Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
EN
EN
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Izdvojene novosti

Otvoreni pozivi

  • Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager ističe za:

  • Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – Karlovac Karst ističe za: